2017-09-03 09:41:52

Za dobar početak

Jedan klik na sliku za dobar početak školske godine...

Video je snimila učiteljica Antonela Gudić s učenicima naše škole.


Osnovna škola "Pojišan" Split